Tag Archives: xã hội

AQ chính truyện – Lỗ Tấn

Một tác phẩm “kinh điển” – theo cái nghĩa là nên đọc, phải đọc – dù bản thân tác giả cũng nói rõ chỉ là những chuyện tầm phào của một nhân vật tầm phào không kém.

Thật khó có thể tóm tắt điều gì về cuốn sách này. Ngay cả cái tên sách lạ lùng cũng được lý giải trong truyện. Nhân vật AQ có những tính cách, có những lối suy nghĩ rất đặc trưng mà bất cứ ai đọc xong, sau này đều dùng tên AQ để ám chỉ cái lối nghĩ ấy.

Thật ra, câu chuyện không tầm phào chút nào. Những hiện thực xã hội được phơi bày. Những thân phận con người, nhửng hoàn cảnh và tâm trạng trước cuộc “cách mạng”, tất cả đều để lại những thông điệp sắc bén của nhà văn.

Tôi không muốn mô tả thêm nhiều về cuốn sách này, bởi đơn giản là bạn nên đọc nó, ít nhất một lần trong đời.

Tải bản tiếng Việt tại: http://conmotsach.com/books/aq_chinh_truyen.prc