Tag Archives: Renaissance

Medicis: A Ruling Dynasty – Heather Lehr Wagner

Đây là một cuốn sách ngắn tóm tắt về lịch sử gia đình Medici, một trong những gia đình nổi danh nhất của Florence và nước Ý thời Phục Hưng. Nhà Medici đã sản sinh ra khá nhiều những nhà chính trị kiêm chủ ngân hàng khá giỏi vào những thế kỷ 14-15. Quyển sách lược qua những thế hệ và con người nổi tiếng nhất của nhà Medici, khởi đầu từ Giovani de Medici, chủ ngân hàng, qua tới Cosimo de Medici, “cha của đất nước”, và đỉnh cao là Lorenzo the Magnificient. Ba thế hệ chính đã đưa nhà Medici lên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Sau Lorenzo the Magnificient là những rối ren chính trị và bạo tàn quyền lực đã khiến nhà Medici càng ngày càng đi xuống, càng mất đi lòng yêu thương tôn kính của người dân Florence nói riêng và người châu Âu nói chung.

Ngân hàng của Medici có ở khắp nơi trên Châu Âu, nhà Medici lobby cho một ông cướp biển trờ thành giáo hòang. Nhưng nhà Medici được nhân lọai nhớ đến chính là vì họ là những người tiên phong, những mạnh thường quân lớn nhất đưa nước Ý vào thời Phục Hưng (renaissance). Dưới sự ủng hộ và đóng góp tiến bạc của nhà Medici, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Brunelleschi, Galieo Galilei và hàng trăm họa sỹ, điêu khắc gia, kiến trúc sư, khoa học gia khác đã nổi danh và sản sinh ra thời đại Phục Hưng.

Quyển sách viết ngắn gọn, thích hợp cho các bạn trẻ muốn học hỏi thêm về một gia đình quan trọng trong lịch sử châu Âu và thời Phục Hưng.

“A large crowd had gathered for the celebration of Easter Mass on Sunday, April 26, 1478, at Florence’s magnificent cathedral, the Duomo. Many distinguished and important men were inside. The nephew of Pope Sixtus IV, Cardinal Rafaello Riario, was there, as well as Francesco de’ Pazzi, son of the wealthy Pazzi family.

Perhaps the most distinguished attendee, however, was young Lorenzo de’ Medici, “Lorenzo the Magnificent,” as he was known.

Lorenzo de’ Medici was the head of the city-state of Florence, having inherited the role at the age of 21, upon the death of his father. For nine years, he had provided Florence with glory and prosperity. An astute politician and statesman, and an extraor-dinarily generous patron of the arts, Lorenzo de’ Medici had overseen a period in which Florence became the intellectual and artistic capital of Europe, while ensuring itself a place of prominence among the most powerful city-states in Italy. By spending his own wealth for the public benefit, Lorenzo de’ Medici’s dominance of Florentine politics had provided its citizens with a time of great prosperity.

In addition to being a generous and wise states-man, Lorenzo de’ Medici also knew how to have fun. He organized splendid tournaments and festivals, breathtaking fireworks displays, and grand pageants. The people of Florence loved him. As he stood in the cathedral, however, Lorenzo de’ Medici did not realize that among the crowd were four men who were preparing to kill him before Mass ended.”

Tham khảo bản tiếng Anh (pdf, big file, 4MB): http://conmotsach.com/books/medicis_a_ruling_dynasty.pdf