Truyện Sherlock Holmes

Đã từng có thống kê cho rằng, cuốn sách được in đi in lại, xuất bản và bán nhiều nhất thế giới (tất nhiên không kể những quyển Kinh và từ điển) chính là truyện Sherlock Holmes. Một nhân vật hư cấu nhưng ai cũng biết tên, được lập viện bảo tàng, được dựng thành kịch, phim, chuyển thể thành truyện tranh, video game,… Một nhân vật mà khi tác giả cho hy sinh, độc giả đã kêu nài thậm chí đe dọa khiến nhà văn phải làm nhân vật ấy sống lại. Một nhân vật có hẳn những người say mê đến mức “nghiện” và lập ra một “đạo” gọi là Sherlockian.

Có lẽ, ai cũng từng đọc qua một vài truyện Sherlock Holmes. Cũng có người đọc hết mọi cuốn đã xuất bản. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không đọc lại nữa, mà bắt đầu “nghiên cứu” theo kiểu “trà dư tửu hậu”. Có bao nhiêu thám tử, thanh tra cảnh sát trong truyện? Kiến thức của Sherlock Holmes nghiêng về lĩnh vực nào? Ông có nhiêu vợ? Nên đọc truyện nào trước cho đúng cuộc đời của Holmes? Tất nhiên, cũng có bạn đọc mà chưa biết Conan Doyle đã viết bao nhiêu truyện về thám tử lừng danh ấy.

Chuyên trang về Sherlock Holmes trên ConMotSach.com ra đời với mong muốn tổng hợp các tác phẩm nói trên cũng nhưng những thông tin liên quan.

Mọi bài viết về đề tài này vui lòng gửi về banquantri@conmotsach.com. Cảm ơn.

Các bài trong chuyên trang này:

Các bài ở webiste  khác (liên kết ngoài):

(vẫn tiếp tục cập nhật)

Leave a Reply

giới thiệu sách nên đọc