Ông Cố Vấn – Hữu Mai

Đây là một trong các truyện hay về một trong bốn gián điệp nổi tiếng của Đảng Công Sản (Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo). Truyện kể về những hoạt động tình báo của tướng Vũ Ngọc Nhạ (Hai Long) trong lòng Công Giáo Phát Diệm ở Sài Gòn. Bằng tài trí và may mắn ông đã ngoi lên làm tới Ông Cố Vấn của Ngô Đình Nhu, và sau này của Nguyễn Văn Thiệu. Ông đã bố trí mạng lưới tình báo A.22 vào những chức vụ cao cấp của chế độ Cộng Hòa, và ngay cả khi bị lộ, bị bắt, bị đi đày ra Côn Đảo, ông vẫn được những người chống Cộng lúc bấy giờ tin tưởng là ông bị oan.

Hữu Mai có ngòi bút khá sắc bén. Ông mô tả những cuộc đấu trí của Hai Long với giới chức Sài Gòn cũ thật hấp dẫn. Ông mô tả một nhân vật tình báo Công Sản nhưng có tấm lòng nhân hậu vị tha. Người ta ít bắt gặp những lời lẽ chua chát cay đắng giữa sự khác biệt của 2 chính quyền.

Leave a Reply