Người Thăng Long – Hà Ân

Hôm nay mới đọc xong 2 bộ Người Thăng Long và Khúc KHải Hoàn Dang Dở của Hà Ân

Người Thăng Long: hay. Bằng giọng văn hào hùng, Hà Ân đã kể lại những ngày trước và trong cuộc chiến đấu chống quân Nguyên lần 2 của nhà Trần. Nhân vật chính là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ở tuổi 33. Ông trẻ trung, hào hùng lại rất đa tài đa trí. Xen lồng vào câu chuyện là sự đố kỵ giữa chi trưởng Vạn Kiếp (mà đứng đầu là đức ông Hưng Đạo) và chi thứ (Thái thượng Hoàng, Vua và Trần Quang Khải,…) Nhưng khi mầm mống chiến tranh nổ ra, tất cả họ Trần đã đồng tâm hiệp lực xóa bỏ hận xưa để cùng nhau chiến đấu. Từ hội nghị Bình Than của các tướng lĩnh nhà Trần cho tới hội nghị Diên Hồng gặp các bô lão trưởng Hương, Hà Ân đã vẽ ra cái khí thế hào hùng yêu nước đồng lòng của dòng họ Đông A và toàn dân nước Việt. Hào sảng lắm, cảm động lắm. Nếu có chê trách thì chỉ là nhà văn Việt Nam thường mô tả cái hào hùng mà ít nói tới những cái buồn lo.

Khúc Khải Hoàn Dang Dở: không hay. câu truyện dường như được viết gấp gáp với quá nhiều tình tiết mà không sâu sắc cảm động như quyển đầu. Nhân vật chính là Đỗ Vỹ và Trần Quốc Tảng.

Leave a Reply