Bão Táp Triều Trần và Tám triều vua Lý – Hoàng Quốc Hải

Mình đang đọc tập 1 của Bão Táp Triều Trần, không biết có ai đọc 2 bộ Bão Táp Triều Trần và Tám triều vua Lý này chưa, có thể viết lời giới thiệu dùm không?

và bộ này về nhà Trần nữa: Đất Việt Trời Nam của Đan Thành

Leave a Reply