Ba người lính ngự lâm (Les Trois Mousquetaires) – Alexandre Dumas (cha)

Cuốn sách kinh điển này đã được giới thiệu trong bài D’Artagnan’s Romances , là một trong những cuốn luôn nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Tôi tách ra thành từng bài viết riêng để tiện cho việc lập danh mục, cũng như cập nhật các bản ebooks.

bản tiếng Việt: http://conmotsach.com/books/ba_nguoi_linh_ngu_lam.prc

bản tiếng Pháp: http://conmotsach.com/books/les_trois_mousquetaires.prc

bản tiếng Anh: http://conmotsach.com/books/the_three_musketeers.prc

Các cuốn liên quan là: Hai mươi năm sau , Cái chết của ba người lính ngự lâm (tức Mười năm sau nữa)

D’Artagnan là nhân vật mà Dumas dựa trên một người có thật, tất nhiên “lịch sử chỉ là cái móc để ông treo cái áo hư cấu của ông” mà thôi. Những nhân vật lừng dành khác trong tác phẩm này là: Athos, Porthos, Aramis,  vua Louis XIII, giáo chủ de Richelieu, hoàng hậu Anne d’Autriche, và nhất là Milady de Winter.

26 thoughts on “Ba người lính ngự lâm (Les Trois Mousquetaires) – Alexandre Dumas (cha)”

 1. Pingback: adult toys
 2. Pingback: Background removal
 3. Pingback: Photoshop services
 4. Pingback: kolkata escorts
 5. Pingback: google cheat free
 6. Pingback: google cheat
 7. Pingback: 3 photo coffee mug
 8. Pingback: mk bags
 9. Pingback: christmas toys
 10. Pingback: adam and eve
 11. Pingback: coupons com
 12. Pingback: porn sites
 13. Pingback: dog gifts
 14. Pingback: Hobbies
 15. Pingback: tea shop
 16. Pingback: learn more here
 17. Pingback: anthony morrison

Leave a Reply