All posts by admin

Truyện hay

Trang “Truyện hay” thuộc website Con Mọt Sách là nơi giới thiệu các tác phẩm văn học nên đọc. Trong các bài viết, chúng tôi cố gắng cung cấp tên gốc và tên tiếng Anh của các tác phẩm để tiện cho các bạn tìm kiếm thêm thông tin. Ngoài ra, chúng tôi cũng nỗ lực cập nhật hình bìa và ebook để các bạn tham khảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở thêm các chuyên trang riêng biệt như “Sherlock Holmes”, “Kim Dung”, “Mario Puzo”,…

Mọi bài viết giới thiệu các sách truyện (hư cấu – fiction) đều được hoan nghênh. Đặc biệt chúng tôi mong nhận được cảm nhận của chính bạn khi đọc các tác phẩm đó.

Chúc các bạn vui với “Truyện hay” của Con Mọt Sách.